SERVEIS PER A ENTITATS PUBLIQUES

Gestió, explotació i manteniment d’aparcaments.
 • Gestió, condicionament i manteniment d’aparcaments d’us públic.
 • Gestió i condicionament d’aparcaments temporals per a zones d’oci (proves esportives, circuits, hipòdroms, concerts, fires, etc.) o estacionals (zones de platja o centres d’atracció turística).

Consultoria.

 • Anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica de nous projectes d’aparcament.
 • Models de gestió adaptats a l’explotació.
 • Disseny d’aparcaments rotacionals, circuits de circulació i accés, senyalització, instal·lacions, sistemes de control, etc.
 • Consultoria comercial, plans de promoció i venda de places d’aparcament.

Construcció i explotació d’aparcaments.

 • Projectes de disseny, construcció d’aparcaments públics i explotació en règim de concessió administrativa.

Gestió de zones blaves.

 • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte, inventariat de places, mobiliari urbà, etc.
 • Gestió de zones blaves en règim de concessió administrativa, que inclou la gestió, senyalització, instal·lació de parquímetres, manteniment de la zona regulada i tractament de les denúncies.

Serveis de grúa i dipòsit de vehicles.

 • Disposem d’una flota de vehicles grua especialment adaptats per a la retirada de vehicles a zones urbanes. Com a activitat complementària a aquest servei es pot incloure la gestió i construcció d’un dipòsit de vehicles.

 

 

SERVEIS PER A ENTITATS PRIVADESManagement d’aparcaments.
 • Servei de direcció i gestió d’aparcaments que inclou l’anàlisi previ de les necessitats d’aparcament, selecció d’opcions de maquinària de control, polítiques promocionals, supervisió y control de gestió, l’administració de recaptacions i rebuts d’abonats, tractament contable i la contractació del personal de vigilància.

Arrendament d’aparcaments.

 • Arrendament de l’explotació d’aparcaments aptes per al ús públic rotacional.

Compra d’aparcaments.

 • Compra d’aparcaments o inmobles aptes per a ser condicionats com a aparcaments d’ús públic.

Consultoria.

 • Anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica de nous projectes d’aparcament.
 • Models de gestió adaptats a l’explotació.
 • Disseny d’aparcaments rotacionals, circuits de circulació i accés, senyalització, instal·lacions, sistema de control, etc.
 • Consultoria comercial, plans de promoció i venda d’aparcaments

Construcció i explotació d’aparcaments.

 • Projectes de disseny, construcció i explotació d’aparcaments públics.

 

 Josep Tarradellas 123-127 5º C 08029 BARCELONA
Tel. 902 15 36 65 - 93 200 90 64 - Fax 934 14 17 74
info@copark.com