EMPRESA

El Grup Continental està especialitzat en tots aquells serveis relacionats amb l’aparcament de vehicles i especialment en:
  • Gestió, explotació i manteniment d’aparcaments en règim d’arrendament, concessió i propietat.
  • Management d’aparcaments
  • Consultoria general d’aparcaments, de gestió, projectes constructius i comercial. Solucions claus en mà.
  • Regulació d’estacionaments de vehicles a la via pública o Zones Blaves.
  • Gestió de serveis de retirada i dipòsit de vehícles.

Continental Parking ens definim com a especialistes en serveis integrals d’aparcaments de vehícles.

Continental Parking inicia la seva activitat a l’any 1995 com a empresa especialitzada en serveis de gestió i explotació d’aparcaments.

Seguint el model de grans empreses Europees i Americanes, Continental Parking, ofereix un servei d’optimització de resultats d’aparcaments propietat de terceres empreses, professionalitzant la seva gestió, el que ens ha permès un ràpid creixement a nivell nacional.

El GrupContinental, gràcies a la seva experiència, coneix la millor forma d’explotar un aparcament.
Aquest know-how, ens permet estar en condicions d’analitzar i documentar la forma més racional de dissenyar, construir i gestionar un aparcament, aplicant conceptes organitzatius i econòmics que n’optimitzin el resultat.


Continental Parking està classificada per la Junta Consultiva del Ministerio de Economia y Hacienda com a “Empresa de gestió d’aparcaments” i per a la “gestió de serveis de transport de vehicles.

Continental Parking es troba registrada com a contractista especialitzat en aparcaments en el Programa ARCE d’AENA.

 

 Estructura organitzativa

Josep Tarradellas 123-127 5º C 08029 BARCELONA
Tel. 902 15 36 65 - 93 200 90 64 - Fax 934 14 17 74
info@copark.com