AVíS LEGAL
 
Titular: CONTINENTAL PARKING, S.L.
Adreça: Josep Tarradellas 123-127 5º C 08029 BARCELONA
Contacte: bcn@copark.com
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona
Volum 7239
Llibre 6511
Secció 2ª
Foli 105
Fulla nº 82.895
Inscripció 1ª
C.I.F.: B-58161514 


Josep Tarradellas 123-127 5º C 08029 BARCELONA
Tel. 902 15 36 65 - 93 200 90 64 - Fax 934 14 17 74
info@copark.com